Какво представлява ипотеката ( кредит срещу обезпечение на имот)? 

 

Ипотеката е вещно право върху недвижим имот, като той е ограничено и учредено с цел обезпечаване на определено вземане.

У нас вече много финансови институции предлагат големи суми срещу ипотекиране на имущество. Дори не е необходимо да имате подписан трудов договор, както и гарантиран месечен доход.

 


Ипотечен кредит с гаранция на недвижим имот

  • Сума: от 10 000 до 200 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни

 

 


 

Ипотечен банков кредит

 

Какво е важно да знаем за този вид кредит?

Преди да пристъпим към искане на подобен заем ние трябва да преценим нашата платежоспособност за да можем да плащаме вноските навреме.

Лихвите определят и типа на кредита. Може да бъде ипотечен кредит с фиксирана лихва. При него през целия период се изплаща една и съща лихва. Кредита може да бъде с плаваща не фиксирана лихва, а можем да включим и сделка, която е с фиксирана лихва. Ситуацията може да се развие в различни посоки. Едната е, че може да се спести част от сумата. Това е добрия вариант, но е възможно и кредита да се увеличи като цена.

Преди ипотекиране на имота си трябва да проверим фирмите и да изберем тази, която има най-добра репутация. Разглеждането на документите не изисква никакви такси за да кандидатстваме за ипотечен кредит.

Ние трябва да знаем няколко важни правила:

– върху имота да не тежи друга ипотека;

– да знаем, че имота се ипотекира на 100%, независимо кой е неговият притежател;

– за имота е необходим акт 16.

Одобрението е бързо и парите се превеждат веднага, като ипотечният кредит е в размер от 5000 до 200 000 лв.

За да кандидатстваме за ипотечен заем трябва да се обърнем към фирми за бързи кредити.По-известни от тях са Еврокомерс, Вива Кредит, Варна Кредит, Интернешънъл Асет Банк, ТНК Кепитъл Мениджмънт.

 


Ипотечен кредит


Характерните черти на ипотечното кредитиране са значителен размер на средствата, разпределени от банките, както и сериозна продължителност на кредита. Очевидно е, че закупуването на жилище без привличане на кредитни ресурси днес е достъпно за изключително малък брой руснаци, което обяснява търсенето и популярността на тази банкова услуга на пазара.

Същността на ипотеката е, че кредитополучателят формализира жилището, което купува, като обезпечение. В някои случаи за обезпечаване на ипотеката се използват други свойства на клиента.

Изисквания за жилищен кредит

Основната характеристики на ипотечния кредит е начина му на отпускане. Обикновено ипотеката се използва за по-добро бъдеще. Клиентите могат да ипотекират къщата, която ще построят, при условие че вече са получили разрешение за строеж. В този случай ипотеката се отнася както за земята, така и за къщата, която ще бъде построена.

Ипотечното кредитиране е много строго регламентирано. Именно поради законодателството, на което е подложен ипотечният кредит, лихвеният процент не варира толкова много, колкото при кредитите за недвижими имоти. За ипотечния кредит лихвата може да варира само между получените в договора маржове, които са строго свързани с колебанията на референтен индекс, посочен в договора. Във всеки случай промяната в лихвения процент трябва да бъде съобщена на кредитополучателя най-късно на датата на прилагане на новия курс.

Ако клиентът спре да плаща вноските си, действията на банката могат да бъдат драстични. По този начин, в случай на забавено плащане, банката изпраща на кредитополучателя уведомление с препоръчано писмо с потвърждение при получаване от съда или банковия изпълнител. Ако дългът не бъде изплатен в рамките на следващите 30 дни след получаване на уведомлението, договорът за кредит се прекратява и дългът остава непогасен.

Като се имат предвид всички тези данни, е важно да се съсредоточим върху най-изгодния кредит, а именно недвижимите имоти.

Сключването на заем за недвижими имоти е дългосрочен ангажимент с важни последици за личния или семеен бюджет и, косвено, за начина на живот на кредитополучателя. Поради това се изисква внимателен анализ на пазара и изчерпателна информация за всички аспекти, свързани с кредита. Например, препоръчва се от специалистите в тази област, а именно финансовите анализатори, клиентите да предпочетат да получат достъп до ипотечен заем във валутата, в която се превежда месечната ви заплата, за да се избегне излагането на валутен риск. Също така е необходимо да следите както лихвата, така и допълнителните разходи по кредита за недвижими имоти, до който искате да получите достъп.

Кредит срещу ипотека
Документи за ипотечен кредит
Ипотека на автомобил
Лихви по ипотечни кредити
Рефинансиране на ипотечен кредит
Ипотечен кредит без доказване на доходи
5/5 - (5 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!