Какво означава да предоставите кредит срещу ипотека и какво включва това?

Предоставянето на обезпечение (залог, гаранция) за получаването на един заем означава да гарантирате връщането на парите, които са ви заети, като предоставите на кредитора определен актив.


Ако смятате , че кредит срещу ипотека е подходящ за Вас – може да кандидатствате онлайн веднага! Кредит срещу обезпечение от 10 000 до 100 000 лв.

 • Попълнете своите данни в онлайн формата за кандидатстване за кредит срещу ипотека.
 • Кредитен консултант ще се свърже с вас в рамките на 24 часа.


  Обикновено, когато кандидатствате за заем, вие предлагате вашата лична гаранция за покриване на изплащането на заема, с други думи, вие го гарантирате с всичките си активи, настоящи или бъдещи. В някои случаи банката или кредитната компания може да поиска от вас допълнителна гаранция, за да освободи парите: някакъв актив като обезпечение. Това включва оставяне на един или повече материални или финансови активи като гаранция, че ще изпълните задължението си: вашия дом, автомобил, банков депозит, акции и други. Можете да направите това сами, като получател на заема или чрез трета страна, която вместо да действа като поръчител, залага свой собствен актив, като по този начин ограничава риска.  Кредит срещу ипотека на имот и кандидатстване за ипотечен кредит?

  Получаването на обезпечен кредит, за разлика от ипотечен (където плащането е гарантирано от стойността на имота), е по-евтино, тъй като не е необходимо да се плащат разходи като оценка и/или административни такси. При кредит, гарантиран с обезпечение, всичко, което трябва да направите, е да отидете при нотариуса, за да оформите споразумението в публичен акт или в полица, която ще бъде нотариално заверена.

  Освен това, предоставяйки обезпечение като допълнителна гаранция за плащане, е по-вероятно да имате достъп до повече капитал и/или по-конкурентен лихвен процент.

  Разлики между обезпечен и ипотечен кредит

  За разлика от ипотеката, при която можете да продължите да използвате ипотекирания имот, докато плащате за него, чрез обезпечаване на заем, обезпечението може да премине в ръцете на кредитора и да не можете да го използвате през целия период на кредита. Въпреки това, ако обезпечението е финансов актив или акции в инвестиционен фонд, то все още може да ви генерира възвръщаемост.

  Какво се случва, ако обезпечите кредит и не успеете да го върнете?

  В случай, че не изплатите вноските по кредита, гарантиран с обезпечение, банката може да наложи правото си да запази заложения актив и по този начин да възстанови парите си. Ако е материален актив, той ще бъде изложен на публичен търг, докато ако е финансов актив, ще бъде реализиран за възстановяване на привлечения капитал (напр. ако е акция, заемодателят ще го продаде, а ако е инвестиция във фонд, той ще го усвои).


  4.7/5 - (7 votes)

  Намери подходящият кредит лесно и бързо!