(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Вие сте взели решението, избрали сте типа ипотечен кредит, избрали сте банката. Оттук насетне започва бюрокрацията, която неизменно съпътства вземането на  ипотечен кредит, а тя се изразява в осигуряването и попълването на документи за ипотечен кредит. Трябва обаче да знаете, че различните банки имат различни видове документи, които зависят изцяло от вида кредит, що се отнася до ипотечния кредит нещата стоят така: първо се уреждат въпросите около ипотеката, която ще е реалното обезпечение на банката. Ипотечният кредит обикновено е свързан с голяма сума пари и банките изискват за него много повече доказателства за платежоспособността ви.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Иначе, документи за ипотечен кредит, както следва, без да се плашите:

  • Всичко започва с молба за отпускане на конкретния банков кредитен продукт и декларация за свързани лица.
  • Лични документи, при сключен брак, личните документи на съпрузите; удостоверение от Общината за семейното положение; както и копие на удостоверението за граждански брак;
  • Третата категория документи са свързани с данъчни декларации; удостоверение за липса на данъчни задължения; евентуални копия на други договори за потребителски кредити; евентуална месечна справка за лимит по кредитни карти; предварителен договор или удостоверение за авансово плащане по сделката.
  • В зависимост от сделката се изискват копие от личните карти на продавачите и удостоверения за граждански брак
  • Задължителен е документа за пазарната оценка на недвижимия имот предложен за обезпечение – както следвам изготвен по правилата на Банката.
  • Последната категория е свързана с изискването за доходите на кредитоискателя; както следва трудови договори, доходи от стопанска дейност; доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество; доходи от пенсии; различни удостоверения, баланси, отчети за приходи и разходки и т.н.
  • Тъй като основата на ипотечния кредит е ипотеката, всички документи, които засягат нея ще трябва да бъдат приложени; документи за собственост, нотариални актове, скици; задължения свързани със застраховка, която банката изисква и т.н.

Когато нещата опрат до осигуряването и попълването на документи за ипотечен кредит, не трябва да губите кураж и доверие в начинанието, което сте започнали. Ипотечният кредит е инвестиция във вашето бъдеще и всичко около него изисква вашата ангажираност и отдаденост.

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!