(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Банки и небанкови институции предлагащи обединяване на кредити

Вие имате малък или среден бизнес, успявате да работите добре, но се налага да вземете един заем, после друг, който да рефинансира другия, после трети, натрупват се няколко кредита. Всичко е наред ако управлявате добре бизнеса си и той върви, но за да не ескалира тази ситуация, има реалната възможност – кредити за обединяване на задължения.  Това е изгодна и удобна оферта, която се предлага от различни банки в страната и е насочена към реализирането на нов кредит – от типа потребителски – който слага под една шапка редицата кредитни задължения натрупани от потребителя.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Кредит за обединение за задължения с гаранция имот. Сума от 10 000 до 200 000 лв.

Тъй като кредитите, които са натрупани може да от различен тип и от различни банки, потребителят им, чрез новия кредит за обединяване на задължения, започва да ги покрива, всички в едно, при нови финансови условия. Това е изключително предимство, защото ипотечния, потребителския кредит, овердрафт или задължения по кредитни карти, вече се изплащат при намален размер на месечните вноски, намален размер на лихвите, както и таксите, застраховките – допълнителните разходи по различните кредитни продукти. Новият кредит осигурява нови финансови условия, които улесняват тежестта от различните кредити, които досега са се изплащали на различни дати при различни условия.

Както и да се погледне, услугата кредити за обединяване на задължения е много добро решение при вече създала се ситуация. Това означава, че банките имат повече доверие в потребителя, и условията и гаранциите по този нов кредит, по един специфичен начин са олекотени. Когато сумата на кредита има нужда да бъде по-голяма, може да има изискване за поръчителство или ипотека за гаранция, но при повечето случаи, това не се изисква. Потребителят на няколко кредити обаче, трябва да е бил изряден платец до този момент, за да може да започне преговорите за новия кредит

Освен, че кредити за обединяване на задължения са удобен начин за погасяване на няколко кредита, те се предлагат от различни банки в България. Кредитополучателят може да се интересува от условията на всяка една от банките и да избере тази оферта, която най-много пасва за неговата конкретна ситуация. Разбира се, че той ще търси най-добрата за него оферта, свързана със срока на погасяване, лихвения процент, таксите за предсрочно погасяване – както и различни промоционални условия, които банките така или иначе предлагат, за да привлекат клиенти на този вид специфичен потребителски кредит.

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!