Изгодни кредити

Ако разгледате внимателно офертите на кредитния пазар, ще се уверите, че най-изгодните кредити са тези, на които не се начислява лихва. Те се отпускат по принцип на нови клиенти, а някои фирми след като погасим няколко малки кредита, също отпускат отново един безлихвен заем.button-krediti

button-krediti 500

button-krediti 1000

button-krediti 2000

button-krediti 4000

button-krediti 5000

Кредит без лихва – как да го получим?

За да получим кредит с ГПР 0%, трябва да представим някои документи и да отговаряме на някои основни условия. Най-често срещаните от тях са:

– Трябва да отговаряме на условието за определена възраст (обикновено желаещите да кандидатстват за безлихвен заем, трябва да имат минимум 21 години, въпреки че има и предложения за заеми за млади хора с навършени 18 години).

– Трябва да имаме валидна лична карта (данните от документа за самоличност следва да се попълнят във формуляра за кредит без оскъпяване).

– Телефонен номер е следващото нещо, от което се нуждаем, за да получите изгоден кредит (понякога представител на кредитната компания може да се опита да се свърже с нас по този начин, следователно, при попълване на заявлението за кредит без комисиона, ние ще ви дадем телефонния номер, който всъщност използваме).
kredit-sega-online– Нуждаете се и от банкова сметка (ние трябва да сме нейният собственик, което означава, че тя не може да бъде сметка например на съпруга или сметка, която споделяме с някой друг).

– Документ за доходите е следващото задължително нещо (този въпрос стои различно при отделните кредитори – някои дружества приемат само граждански трудови договори, окато други включват и средства от обезщетения като издръжка, майчинство, пенсия за старост или инвалидност).

– Адрес, на който да сте регистрирани, че живеете (за получаване на безлихвен паричен заем, трябва да имаме българско гражданство).

– Понякога, за да получим най-изгоден кредит е необходимо да се направи прехвърляне на потвърждение и да се изпрати фотокопие на личната карта. Някои компании също могат да ни помолят да предоставим доказателство за приходите, въпреки че обикновено е достатъчна декларация за размера на месечния ни доход.

Точните критерии и условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да получим кредит с нулев ГПР, могат да бъдат намерени на уебсайта на конкретния кредитор. Струва си да ги опознаем внимателно, защото всяка небанкова институция има свои процедури за проверка.
kredit-sega-online