Ако разгледате внимателно офертите на кредитния пазар, ще се уверите, че най-изгодните кредити са тези, на които не се начислява лихва. Те се отпускат по принцип на нови клиенти, а някои фирми след като погасим няколко малки кредита, също отпускат отново един безлихвен заем.

Кредит до 500 лв.
Кредит до 1000 лв.
Кредит до 2000 лв.
Кредит до 3000 лв.
Кредит до 5000 лв.
Кредит до 8000 лв.

Кредит без лихва – как да го получим?

За да получим кредит с ГПР 0%, трябва да представим някои документи и да отговаряме на някои основни условия. Най-често срещаните от тях са:

– Трябва да отговаряме на условието за определена възраст (обикновено желаещите да кандидатстват за безлихвен заем, трябва да имат минимум 21 години, въпреки че има и предложения за заеми за млади хора с навършени 18 години).

– Трябва да имаме валидна лична карта (данните от документа за самоличност следва да се попълнят във формуляра за кредит без оскъпяване).

– Телефонен номер е следващото нещо, от което се нуждаем, за да получите изгоден кредит (понякога представител на кредитната компания може да се опита да се свърже с нас по този начин, следователно, при попълване на заявлението за кредит без комисиона, ние ще ви дадем телефонния номер, който всъщност използваме).

– Нуждаете се и от банкова сметка (ние трябва да сме нейният собственик, което означава, че тя не може да бъде сметка например на съпруга или сметка, която споделяме с някой друг).

– Документ за доходите е следващото задължително нещо (този въпрос стои различно при отделните кредитори – някои дружества приемат само граждански трудови договори, окато други включват и средства от обезщетения като издръжка, майчинство, пенсия за старост или инвалидност).

– Адрес, на който да сте регистрирани, че живеете (за получаване на безлихвен паричен заем, трябва да имаме българско гражданство).

– Понякога, за да получим най-изгоден кредит е необходимо да се направи прехвърляне на потвърждение и да се изпрати фотокопие на личната карта. Някои компании също могат да ни помолят да предоставим доказателство за приходите, въпреки че обикновено е достатъчна декларация за размера на месечния ни доход.

Точните критерии и условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да получим кредит с нулев ГПР, могат да бъдат намерени на уебсайта на конкретния кредитор. Струва си да ги опознаем внимателно, защото всяка небанкова институция има свои процедури за проверка.

4.8/5 - (10 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!