Залог на къща/ ипотекиране на къща

Днес на пазара на кредити можете да се ползвате от изключително голямо разнообразите от кредитни продукти. Те биват осигурявани от банки  и от небанкови кредитни институции, и са под строгия контрол на Централната банка в България, наречена (БНБ). Контролът е ефективен и цели осигуряването на прозрачност както за хората, които искат да знаят кои фирми имат право да им отпускат кредити, така и прозрачност за добрите или лошите кредитни досиета на физическите лица. По този начин, на пазара е съвсем възможно да се намери кредит срещу залог на къща.


Заем с гаранция на недвижим имот

  • Сума: от 10 000 до 200 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни

Нека обаче сме наясно. Тази статия има за цел да покаже, че такива кредити съществуват и да вдъхне чувство за отговорност на физически лица, които биха искали да се възползват от такава възможност. Защото, да, такива кредити влизат в графата ипотечни кредити, където обезпечението се явява ипотека на къща, вила, апартамент; тук обаче говорим конкретно за залог на къща.

ipotechen-kredit-jilishteКъщата обаче като оценка може да наклони реализацията на такива кредити, които могат да варират според особеностите на самата къща. Една къща в град А има една пазарна цена от къща в град Б, или пък различна цена в различните квартали в град А. Банката ще изисква много подробна документация за къщата, което следва да се заложи, а по новите правила за ипотечни кредит, оценката ще трябва да се направи от независими оценител. Ако използвате къщата като залог, за да направите ремонт на същата, трябва самата тя да е по-скъпа от цената на предвидения ремонт.

Пазарът на кредити е изпълнен с парадокси, но те се раждат от системата и от нуждите на хората. Затова при по-лесен вариант, който не изисква толкова много документи с изясняване на доходи, а с акцент върху къщата, хората не биха се спрели да осъществят един такъв кредит. Те могат да използват парите в най-различни направления. А парите ще са толкова, колкото е било посочено в офертата. Със залог на къща бихте имали възможност да кандидатствате за бърз кредит от сравнително малка сума, до сериозен ипотечен кредит с по-голяма сума и по-дълъг период на погасяване. Наистина при толкова сериозен кредит ви призоваваме за внимание, мисъл и много добра преценка, защото къщата е свещено място за българина и с нея не бива да се подхожда неразумно.

4.7/5 - (20 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!