Финансова култура, това е ключовата фраза, която е пътя за осъществяване на всеки кредит, за взаимоотношенията с банките и кредиторите, и за предсрочно […]