(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Финансова култура, това е ключовата фраза, която е пътя за осъществяване на всеки кредит, за взаимоотношенията с банките и кредиторите, и за предсрочно погасяване на ипотечен кредит. Ситуациите, които могат да накарат потребител да погаси предсрочно ипотечния си кредит са различни и ако трябва да сме честни, банките не умират от удоволствие когато решите да предприемете такава стъпка. Само преди година, при суми над 147 000 лева, кредиторите имаха възможност да налагат такси за предсрочни погасяване. Благодарение на директива от ЕС, която е направена с цел да изисква повече прозрачност и яснота в сделките, и естествено защита на заинтересованите лица.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Все пак, когато един потребител има възможност да намали задълженията си и желае да направи предсрочно погасяване на  ипотечен кредит, банката не може да го спре. Независимо от размера на сумата на ипотечния кредит, физическото лице трябва да подаде молба и разбира се, според новия закон, трябва да е платил дванадесет погасителни вноски, за да може процедурата да бъде задействана. На пръв поглед това е всичко, което трябва да знаете.

При специфични ситуации, в които желаете частично погасяване или разсрочване, или промяна в условията, тогава важат други правила. Всеки случай може да е индивидуален. Можете да погасите частично ипотечния кредит, като запазите договорения срок. Можете да погасите частично като запазите размера на вноската си. И по сложна схема, в която продължавате да плащате договора по кредита, но свободните пари влагате при доходност изчислена на базата на кредита. Вариантите са реализируеми според това, което желаете да направите.

За да е успешно реализирането на средствата, с които разполагате в посока предсрочно погасяване на  ипотечен кредит, може да направите консултация с експерт, може да се интересувате от темата като четете в интернет, можете да се посъветвате с приятели, близки, които са предприели такава стъпка. Всичко, което е във ваш интерес относно ипотечния кредит трябва да бъде направено. Виждаме, че все пак потребителите получават подкрепа от ЕС и постепенно хитринките на банките могат да бъдат ограничени. Все пак ипотечния кредит е по някакъв начин съдбоносен кредит и не може потребителят да бъде оставям без информация или с по-малко права отколкото задължения.

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!