Кредити за нередовни платци

Лица, които са с влошена кредитна история поради натрупани дългове, също могат да кандидатстват за заем. Единственото условие е да имаме източник на доход, което е гаранция, че ще върнем новия заем. Заемът за потребители с кредитна задлъжнялост е насочен към хора, които имат дълг към съдебен изпълнител. Бърз кредит…

прочетете още