Кредитни посредници

Търсите списък на кредитни посредници? Към кои специалисти да се обърнете при кандидатстване за заем?Не само банката и клиентът участват в получаването на заем. Това е сложен процес, който включва усилията на много специалисти.С кого трябва да се свържете, когато кандидатствате за заем онлайн. С кого трябва да кандидатствате за паричен…

прочетете още

Кредити за нередовни платци

Лица, които са с влошена кредитна история поради натрупани дългове, също могат да кандидатстват за заем. Единственото условие е да имаме източник на доход, което е гаранция, че ще върнем новия заем. Заемът за потребители с кредитна задлъжнялост е насочен към хора, които имат дълг към съдебен изпълнител. Бърз кредит…

прочетете още