(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Финансови къщи даващи кредити – какво трябва да знаем?

Бързият онлайн кредит от финансова къща е възможност за заемане на пари до заплата или за известен период от време. Финансовите организации, за разлика от банките, са готови да сключват договор за кредит с хора с лоша кредитна история, без доказване на доход и без официална работа. Също така някои фирми предлагат заеми на нови клиенти при 0% лихва. Много от фирмите намаляват размера на комисионната по кредити с предварително погасяване на текущите задължения.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Кредит от финансова къща – Изисквания към кредитополучателите

Клиенти на услугата за бързи онлайн кредити могат да бъдат:

  • граждани на България,
  • лица над 18 години, в някои случаи над 21-23 години,
  • неосъждани,
  • с официално регистрирано местожителство,
  • с валиден документ за самоличност,
  • с банкова сметка на тяхно име,
  • с телефон или имейл за връзка.

Заявлението за получаване на заем от финансова къща представлява кратък въпросник, който трябва да се попълни внимателно, честно и подробно. Във всяка фирма той  изглежда различно, но средно организациите искат от потенциалните клиенти да предоставят лични данни, информация за местоживеене, работа, нива на доходи, движимо и недвижимо имущество.

Размер, срок, лихва и бързина на получаване на заема

Колко пари можете да вземете на заем зависи от избраната услуга за кредитиране. Минималната сума на заема обикновено е няколко стотин лева, а максималната е няколко хиляди лева. В същото време новите клиенти, особено тези с проблемна кредитна история, обикновено не се одобряват за по-големи суми.

На кредитополучателя се дава срок за погасяване на заема, който е от няколко дни до няколко месеца. Лихвата за ползване се начислява според срока, за който са отпуснати парите, като начисляването става ежедневно.

Важно е да се гарантира, че заемодателят ще може да си получи парите преди края на срока, посочен в договора за заем.

Помислете за всички тези факти и се чувствайте спокойни да кандидатствате за кредит от финансова къща, знаейки със сигурност, че финансова подкрепа днес, може да бъде получена във всяка ситуация!

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

5/5 - (4 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!