(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Заемите от нови фирми за бързи кредити  се отпускат на хора с постоянен доход от работа или други правни източници и могат да потвърдят размера на този доход с писмен документ. Кредитни фирми, които работят в съответствие с най-високите бизнес стандарти и според правилата на етиката, обикновено имат официален уеб сайт, на който ясно и прозрачно представят своите политики и условия.  Лицата, подали заявления за кредити, които не са банкови, се проверяват от кредиторите в ЦКР, където се съхранява кредитната информация. Съществуват и голям брой фирми, които дават кредити на хора с дългове, но тези кредити са с по-висок лихвен процент, по-малки суми и с по-кратък период на погасяване.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

През последните няколко години бързите кредити се обособиха от групата на потребителските и сформираха нов вид гъвкаво и достъпно финансиране. То представлява алтернатива на банковите заеми, които се отпускат бавно, трудно и с много документи. Тъй като банките са насочени към отпускане на по-големи суми, кредитните компании се насочиха точно към тази ниша и пожънаха голям успех. Има различни причини, благодарение на които постоянно се създават нови кредитни компании с все по-изгодни условия, промоционални кредитни продукти и с по-висок стандарт на качеството на предлаганите финансови услуги. Така те само за десет години се превърнаха в масово явление, чрез което хората успяват да се хванат като за „спасителен пояс“ в трудните за тях моменти.

Кредит до 500 лв.
ЗАЯВИ
Кредит до 2000 лв.
ЗАЯВИ
Кредит до 5000 лв.
ЗАЯВИ

Друга причина за това обществото да се насочи към фирмите за онлайн кредити е, че тези услуги са много по-бързи, удобни и достъпни. Освен това условията и изискванията са такива, че всеки да може да ги покрива.

Само преди десетилетие онлайн заемите започнаха да се развиват и в началото срещнаха скептицизма на хората. Често те оставаха непогасявани, хората много пъти допускаха просрочия. Постепенно обаче, хората свикнаха с тях и започнаха да осъзнават колко полезни са те. В наши дни може да се каже, че това недоверие се е смекчило в голяма степен и това личи от статистиките на официалните държавни органи.

4.9/5 - (14 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!