Преди да навлезете в света на ипотечните кредити, заемите и залозите на жилище за пари, трябва се запознаете с известни особености – знание което ще ви е от полза. Например, при обикновения ипотечен кредит, не винаги можете да се ползвате от 100% процента от пазарната стойност на имота, който следва да ипотекирате. Много банкови кредитни продукти свързани с ипотека предлагат между 60-80% от стойността на имота.


Мостов кредит с изгодни условия!

В този смисъл, ако жилището ви струва 75 000 лв. вие ще вземете да речем, 55 000. Затова като алтернатива на този кредитен продукт, се явява възможността за мостов кредит. При правилно изпълнение и при отговор на всички изисквания, вие можете да вземете 100% от стойността на имота, който следва да ипотекирате. Защото по смисъла си, мостовият кредит се взема, за да закупите ново жилище, преди да сте успели да продадете старата си къща, апартамент, офис, търговски обект и т.н.

Нека се върнем на оценката на имота, при който банките предлагат по-малък процент от реалната стойност на имота. Оценката днес се прави от независим експерт, независимо от банката, за да се гарантира, че банката няма да злоупотреби с реалната стойност на обекта, който ще ипотекирате. При положение, че искате 100 % от реалната пазарна цена на обекта, за да можете да финансирате покупка на ново жилище, преди да сте се разделили със старото, един мостов кредит, може да реши нещата в полза на сделката, която искате да направите.

Мостов кредит е удобен и с това, че имате сравнително дълъг срок – понякога цяла година – за да продадете старото си жилище. Парите от продажбата ще бъдат приспаднати към стойността на мостовия кредит, който вече сте взели. А в същността си, той е ипотечен кредит, който също може да бъде за много голяма възможна сума, която е регламентирана от банките, дали надвишава таван или няма ограничение за максималния размер.

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!