(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Интересувате са за лихвените проценти по кредитите?!

Може би планирате да изтеглите кредит. Кредиторите предлагат разнообразни възможности за разсрочено погасяване ви позволяват да заемате кредити с индивидуален погасителен план. Кредитните фирми и банките, които предоставят кредити на вноски с погасяване, както на вас ви е удобно. Най-често предлагат плащания на вноски, като най-ниската сума зависи от заемодателя, но може дори да бъде 100 лева, а максимална сума е много специфичен въпрос. Специалистите съветват, че за суми до 2-3 000 лева кредитните компании са за предпочитане, а за по-големи суми, е по-добре да се обърнете към банка. В зависимост от размера на кредита и срока на погасяване, предложените условия могат да варират.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

По правило колкото по-дълъг е периодът на погасяване, толкова по-нисък е ГПР, т.е. действителният годишен лихвен процент. Това означава, че погасителните вноски за изплащане на кредит на вноски за по-дълъг период могат да имат по-малки вноски, отколкото заемите за плащане на заеми за по-кратък период. Това съотношение се изчислява за всеки отделен случай по същия начин, по който ви позволява да сравнявате отделни кредитни продукти по отношение на разходите в перспектива за една година. Струва си да се помни, че заемите имат определена дата на плащане. Заемите с по-големи месечни вноски се изплащат много по-бързо от разсрочените плащания с по-малки вноски, поради което реалните им разходи могат да бъдат подобни или дори по-ниски от разходите за заемане на подобна сума за по-дълъг период от време. За да изберете най-добрата оферта, си струва да използвате онлайн класациите и сравнителните таблици или графики на кредитните продукти в онлайн платформите за бързи кредити или в самите официални страници на кредиторите.

След като получите положително решение парите се получават по сметката ви, в брой или чрез касите на Изи Пей. Краткосрочните вноски се погасяват в съответствие с договорения график. Той определя датите на последващи плащания и размера на тези плащания.

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

5/5 - (5 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!