Заеми срещу складови записи

Банка ДСК отпуска заеми на селскостопански производители и лица, чиято дейност е свързана с търговия на зърно. Кредитните продукти могат да бъдат гарантирани със складови записи. Този регламент се основава на установения ред, съгласно Закона за търговия и съхранение на зърно.

Финансовата субсидия е предназначена за капитал за оборот. Погасителният период се предвижда да бъде до 1 година. Кредитите са предназначени за малки, средни и големи фирми, които имат бизнес и кредитна история.

Корпоративните клиенти и по-малките фирми могат да изберат единия от четирите вида отпускани заема:

– кредитна линия

– стандартен кредит;

– овърдрафт;

– револвиращ кредит.

Кредитът може да покрива до ¾ от сконтирания размер на инвестираното в сертифициран публичен склад зърно. То може да бъде пшеница, слънчоглед или царевица.

Банка ДСК работи със складови записи, издавани от складове по специално подбран от нея регистър.

Финансовата подкрепа срещу такива записи осигурява опция на селскостопанските производители и търговци да се сдобият навреме с нужния им капитал за оборот и да реализират по-добри цени на пазара от своето зърно.

4.7/5 - (4 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!