(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Инвестиционен кредит за строителство

Към голямата категория на потребителските ипотечни кредити, спадат и така наречените кредити за строителство. Те от своя страна могат да бъдат разглеждани според вида строителство, който потребителите биха искали за реализират. Такива са директни кредити за строеж, кредит за продължение на строеж, кредит за реконструкция на строеж и такива, които вече отиват към кредитите за ремонти и текущи нужди.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Специално в този малък материал, ще запознаем потребителите, конкретно с кредити за строителство. За да се ползвате от кредитен продукт с такова обозначение, следва да отговаряте на условията, които ще доведат до финансирането на строителните дейности в плановете ви за реализация. Строежът на еднофамилна къща е този, който най-често попада в категорията, като одобрението за кредита става чрез предоставяне на съответната строителна документация: одобреният архитектурен проект, документацията ценоразпис на проекта, разрешението за строеж, документи за собственост и т.н.

Като обезпечение може да послужи недвижим имот, който да бъде на името на кредитоискателя или на други лица свързани с гаранцията за кредита. Друг вариант за обезпечение на кредит за строителство, е учредена ипотека върху парцела, който ще се използва за строежа. Сумата на отпуснатия кредит зависи директно от стойността на строителните дейности, които следва да се реализират, за да се случи строежа. Стойността се определя от акредитираната строителна фирма като оферта или съгласно проектно-сметните документи.

Ако искате да реализирате мечтаната си къща, на мястото, което също е стара ваша мечта и се чувствате готови да го направите, услугата кредити за строителство, може да бъде изцяло във ваша ползва. Следвайте стъпките, които трябва да се направят, направете консултация, изберете най-добрата оферта и постепенно ще достигнете до момент, в които строителството ще започне да се изпълнява. За кредит за довършителни работи също важат почти същите условия, а за целевите кредити за строеж следенето на изразходването на парите не е толкова строго, колкото е при ипотечни кредити за текущи нужди.

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!