Кредитен калкулатор

Кредитния калкулатор е инструмент за изчисляване стойността на един заем. Електронните калкулатори се намират в официалните уебсайтове на кредиторите. Кредитът е финансова услуга по предоставяне на парични заеми. При избора на конкретна оферта от кредитна компания е добре да се обърне внимание на всички разходи, както при стандартните финансови задължения от банка и да се изчислят посредством кредитния калкулатор.Факторите, които оказват влияние върху кредита са обикновено лихвите, таксите комисионите и другите разходи, съпътстващи един такъв финансов ангажимент. При избора на най-добрите предложения за кредит в дома на клиента си струва да се обърне внимание на реалния Годишен процент на разходите. Това е полезен показател за калкулиране на разходите по даден заем, който се използва за сравнения на оферти за потребителски и други кредити. Действителният ГПР е сборът от общите разходи, поети от кредитополучателя на годишна база, изразени като процент. Според закона Годишния процент на разходите предоставя най-ясна представа за това колко точно струва един кредит. Той илюстрира крайното салдо от лихвите, таксите, комисионните и застраховките и е показател, измерващ се в проценти на годишна база. Той показва ориентировъчно крайната цена и то само в случай, че кредита бъде погасен по начина, посочен в договора, т.е. не се допускат просрочия.
kredit-sega-onlineТаксите и комисионните не са нищо друго освен възнаграждението на финансовата институция, която отпуска заема за извършените от нея услуги. На свой ред, останалите разходи по кредита могат да бъдат свързани например с банкова гаранция, в случай че кандидатът не е представил попечител.

Действителният ГПР включва всички фактори, които влияят върху крайните разходи по кредита. Колкото по-висока е стойността на действителния ГПР, толкова по-високи са разходите за даден финансов ангажимент.

В Интернет може да откриете различни видове кредитни класации в уебсайтовете за сравнение на кредити, които със сигурност ще улеснят избора на най-добрата оферта за вас. Когато не можете да се ориентирате сами, може да се обърнете към независим кредитен консултант, особено когато кредитът е с по-голям размер или имате няколко задължения и изпитвате трудности с погасяването им. Макар и да ви удържи такса, той със сигурност ще ви помогне да се разсеят всички съмнения, свързани с условията на предложението за кредит.
kredit-sega-online