(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Мога ли да си проверя кредитното досие и как?

Ако сте получавали заеми до сега, може би знаете, че те фигурират в специален регистър, наречен Централен Кредитен Регистър. Този архив пази досиетата на всички граждани, които са теглили заем от банкова или небанкова институция в срок от пет години след погасяването му. Всяко отделно досие се нарича кредитна история и когато кандидатствате за заем, от това дали тя е добра или лоша зависи вашето одобрение и лихвата, която ще ви бъде определенена.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Добра и лоша кредитна история

Когато имате добър кредитен рейтинг и чисто кредитно минало вие имате голям шанс да получите кредит и да ви бъде начислена ниска лихва. Когато в него обаче има информация за т. нар. „лоши кредити“, означава, че в миналото сте теглили заеми, които не сте обслужвали редовно, допускали сте просрочия или не сте спазвали уговорените условия. В такъв случай, кредиторите идентифицират във ваше лице потребител с лоша кредитна история или клиент с висок риск да не бъде надежден платец. В тези случаи, има голяма вероятност заемодателите да откажат да отпуснат финансова помощ или да определят по-висока лихва, за да се застраховат при нежелание от страна на клиента да погасява задължението си.

Хубаво е всеки човек периодично да проверява своята кредитна история, за да следи за грешки и нередности. Ако установите, че погрешно на ваше име фигурира задължение към кредитен доставчик, което вие не сте усвоили на практика, трябва своевременно да проверите към коя банка или кредитна компания е вписаното задължение и да се свържете с нея, за да изчистите досието си.

Какво означава изразът кредитна истиря?

Понятието кредитна история представлява статуса на всеки отделен гражданин в ЦКР. Когато имате чисто дисие и добър кредитен рейтинг, то банковите и небанковите финансови организации ще ви имат доверие и ще ви предоставят достъп до своите кредитни продукти при възможно най-добрите условия. Това произхожда от факта, че анализирайки вашето поведение в минал период, кредиорите отчитат, че вие сте потреитл с надежден профил – теглите заеми, връщате навреме вноските и се съобразявате с политиката и общите условия на кредитния доставчик. За финансовите организации това означава, че ако ви отпуснат кредит, вие отново ще бъдетете съвестен платец и ще се отнасяте отговорно към поетото задължение. Те виждат във ваше лице надежден клиент и не ви свързват с никакъв риск.

В същото време, много хора не успяват да върнат кредитите си навреме по редица причини, които не винаги се дължат на небрежност и пренебрегване важността на финансовото задължение. Има хора, които допускат просрочия или прескачат да внесат месечните си вноски по независещи от тях обстоятелства, в резултат на което влошават кредитната си история. В случай, че тези хора предприемат своевременно мерки, за да погасят задълженията си чрез внасяне на няколко вноски наведнъж, нещата могат да се оправят. Има хора, които се опитват по различен начин да възстановят средствата, свързвайки се със своите заемодатели и търсейки съвместно решение на ситуацията. В такива случаи заемодателите могат да проявят разбиране и да са склонни да отпуснат кредит на хората, чието кредитно досие не е идеално. Само, защото в живота на един чвек са се случили непредвидени събития не означава, че той завинаги е загубил правото си да се възползва от финансовите услуги на пазара на кредити у нас.

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!