Какво е ГПР при банките?

Годишният процент на разходите (ГПР) започва да се използва в практиката в България през 2006 г. Той се е получавал чрез определени формули при подписване на споразумение за заем. Калкулирането му е точно, ако заемът бъде ослужван правилно, т.е. според клаузите на договора и средствата бъдат върнати до крайния срок. Това означава, че ако клиентът има просрочия и наруши условията по погасяването на кредита, то той ще поскъпне. По тази причина е добре потребителите да следят за допълнителни клаузи в договора, които могат да доведат до негативни последици в определени случаи.

Какво да знаем за ГПР преди да кандидатстваме за кредит?

Когато човек избира кредит, то не е достатъчно да сравнява само отделни параметри в кредитните оферти на кредиторите. За да избере най-изгодния лично за него кредит, той трябва да сравни ГПР на отделните предложения, защото именно те дават най-пълна информация за цената на един кредит. ГПР е процентов израз, който съставлява сумата от лихвата, заедно с всикчки допълнителни разходи като такси, комисионни и застраховки по един заем.

Ако в една оферта, лихвата на даден кредит да е по-евтина, ако към нея съществуват немалко допълнителни разходи от гореспоменатите, то може да се заключи, че друга оферта с по-скъпа лихва и по-малко допълнителни разходи, може да се окаже по-изгодна. Най-важният фактор при взимане на информиран избор е клиентът да е наясно колко пари ще изтегли и колко пари ще върне накрая.

ГПР е полезен финансов инструмент и когато става въпрос за потребителски заеми. Ако се тегли ипотечен заем е важно да се вземат предвид и други фактори като например какви са тенденциите, относно лихвите и дали се очаква те да се покачат или да намалеят. Добре е да се отчете инфлацията, когато кредитът е с дълъг погасителен период като например 30 години. При заеми с по-дълъг погасителен период ГПР не може да е единственото важно нещо за взимане на крайното решение.

4.9/5 - (7 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!