Жилищен кредит с минимална работна заплата

За да разберем какъв е максималният размер на избраният от нас кредит, който искаме да изтеглим зависи от един анализ на нашите доходи като кредитоискатели. Дори при ипотечните кредити всеки клиент минава през тази процедура въпреки обезпечението на кредита с имот. А максималният кредит за всеки от вас може да е съвсем различен при всяка една банка.

Освен анализа на банките всеки трябва да прецени колко може да отдели месечно за да плаща навреме на банката и то без затруднения своя ипотечен кредит.

Размерът на кредита се определя с уравнение, което изчислява колко максимално може да задели човек без това да ограничава основните му нужди. В повечето случаи делът от дохода е около 50%, максимум 60%. Ако доходът ви е 1000 лева то една ваша месечна сметка е между 500 и 600 лева. Паралелно може да има и изчисляване на минимален месечен доход разпределен между членовете на семейството.

Разликите при различните банки се получават заради коефициентите, които те спазват, както и много други подобни методи за определяне на максималната вноска. Винаги се изчислява чистия или известен като нетния доход, като не забравяйте и за плащането на овърдрафти и други подобни задължения. Друго нещо, което е от значение е да имате чисто кредитно досие.

За да докажете доход пред банките следва да направите следното:

  1. Най-лесно е с доходи постигнати с трудови правоотношения. Като банката гледа тези от последните между 3 до 6 месеца. Ако има някакви върхове и спадове се изчислява средно аритметичният ви доход. Важно е вашият трудов договор да е постоянен и да не сте на изпитателен срок. Продължителните болнични през последните месеци могат да създадат проблеми – имайте това в пред вид.
  2. При гражданските договори ситуацията е малко по-различна. Трябва да има някаква сигурност, че отдавна получавате тези си възнаграждения и ще ги получавате в бъдеще. Има начини това да стане с помощта на годишната данъчна декларация.
  3. Собствениците и управителите на фирми също са изключение от общото правило, както и доходите от авторски права, наеми и прочее. По тези случаи се консултирайте с кредитен специалист.

krediti-sofia-varna

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!