(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Всеки кредит, независимо дали е потребителски или ипотечен е съпътстван от правила и задължения, които кредитополучателите трябва да изпълнят. В този аспект, изискванията на банките и на кредиторите за получаване на ипотечен кредит са сред най-важните компоненти на сделката. От гледна точка на изискванията има стандартни такива, които важат за всички видове кредити, но има и такива, които са специфични за ипотечните кредити.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Към общите изисквания спадат проверка на доходите и трудовия договор на кредитоискателя, като банките може да имат различни изисквания в какви рамки трябва да са доходите и в какво времетраене да е трудовият договор.

Чистата кредитна история също е компонента, която е много важна за формирането на кредитите. Заемополучателите по възможност трябва да са изчистили всичките си задължения по предишни кредити, като всякакви просрочени плащания се изчистват 5 години след тяхното погасяване. Освен това, трябва да са внесени всички задължителни осигуровки за определения период от време.

Редом с навършените години, сборът от възрастта на заемоискателя и срока на търсения заем, официалният доход според данъчната декларация, са другите основни изисквания за получаване на кредит. За ипотечните кредити обаче, поради европейски директиви, в последните години правилата станаха по-затегнати. Понеже в основата на ипотечния кредит е имотната собственост, всеки имот, който ще е използва за обезщетение към кредита трябва да бъде оценен по много по-завишени критерии. Критериите са за независим експертен оценител, който не е свързан с банката, а информацията трябва да се съхранява на траен носител.

Оттук насетне всяка банка има свои кредитни продукти насочени към ипотечните кредити и всяка банка има прикрепени към тях изисквания. Редом със споменатите общи правила за всички видове кредити, за ипотечни кредити ще трябва наличната документация от независимата експертиза на имота и документите удостоверяващи собственост. Добре е че новият закон за ипотечните кредити регламентира и изисквания на банките към своите потребители. Те ще трябва писмено да информират за промени в лихвата и други такива, които засягат всеки кредит от страна на физическите лица.

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!