Ипотечен кредит идеални части – възможно ли е?

В много населени места се срещат собственици, които владеят, както целия имот, така и част идеални части. Тази често срещана ситуация, поради устройствения план на много градове и някои села, е възможна за един по-особен вид ипотечен кредит, който затруднява потребителите. Това е така нареченият ипотечен кредит идеални части.

 

Какво представляват идеалните части? Реалната част от установената територия на даден имот с неговата площ, квадратура, граници и всички подробности включени в целия имот. Ако в този имот има записани повече от един собственик, то всеки от тях разполага с идеална част от този имот или идеалната част от имота и всяка една част от цялата реална част, която може да бъде собственост на всеки един притежател на имота, записа в нотариалния акт.

Преди започване на каквато и да е процедура по кандидатстване за ипотечен кредит на идеална част, всеки собственик на идеалната част трябва да получи разрешение от другия или другите собственици на реалната част на имота. Ако получите такова разрешение от другите собственици или съседи трябва да подпечатите това съгласие пред нотариус. В противен случай не можете да продължите кандидатстването за кредит.

След това можете да поискате различни кредитни продукти от банки или небанкови кредитни фирми, които биха отпуснали ипотечен кредит реална част. В последствие можете да изберете офертата, която е най-изгодна, с по-ниска лихва, с по-кратък срок на плащане и други.

В днешно време пазара предлага много видове кредити и е напълно възможно да намерите това, което търсите – подходяща оферта с добро предложение.

За реализиране на ипотечен кредит за идеална част, идеалната част може да ви послужи и като гаранция.

4.9/5 - (8 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!