Статистиката от последната година показва, че лошите кредити на домакинствата намаляват в процентно съотношение. Това е добра новина, защото създава все по-малко хора с лоша кредитна история, а това значи повече възможности за нови кредити в близко бъдеще. Какво става обаче с хората с лоша кредитна история. Напълно ли са изхвърлени от системата? Как могат да реализират те своите идеи или да получат финансова инжекцията каквато представляват видовете кредити на банковия и небанковия кредитен пазар?


Ипотечен кредит с гаранция на недвижим имот

  • Сума: от 10 000 до 200 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни

Отговорите на тези въпроси се крият в понятието за кредитна история и в това какви алтернативи предлага пазара на кредити в съвременен план. Кредитната история на всеки човек в България се съхранява в БНБ, като част от общонационален кредитен регистър. Вътре може да се провери информацията за всеки, който е имал взаимоотношения с кредитодатели одобрени от националната система, която също се контролира от БНБ.

Просрочените плащания по задължения към кредити се пазят в регистъра 5 години след погасяването на кредита. Така че вашата кредитна история винаги е потенциален фактор при вземане на кредит. При доказана лоша кредитна история, дори заради малък мащаб на неплатената сума, шансовете за банков кредит намаляват. Физическо лице с такова лошо кредитно досие все пак може да се ползва от някакъв кредитен продукт от банка, но условията и изискванията по него ще са направо извън силите на човека. Тогава идва алтернативата.

Развитието на небанковите кредитни институции в България през последните години, отвори вратата за бързите кредити, които могат да се ползват и от хора с лоша кредитна история. При тях обаче става дума за по-малки суми, които по-скоро биха могли да се използват за погасяване на малки задължения, на закупуване на потребителски стоки, за пътуване, за лечение. Лихвите в този случай, може да са по-ниски от тези на банките при хора с лошо кредитно досие, заради много по-строгия контрол от тяхна страна. Разбира се, вашата кредитна история може да бъде взета под внимание и от фирмите за бързи кредити, за да определи размера на лихвата и да бъде по-сигурна сделката.

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!