(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


ipotechen-kredit-jilishteИпотечен кредит за покупка на имот
е целеви кредит и в зависимост от имота варират и лихвите. Банките приемат за обезпечение имоти като друга къща, гараж ,магазин, ателие. Важно е имотите да са в изправност на 100%. Те са гаранция за банката, че ако вие не успеете да погасите кредита си, то тя ще може да продаде имота и да си възвърне загубите.  Обезпечението на такъв кредит може и да е самият имот, който ще де купува с него.  Ако искате да договорите по-голяма сума за отпускане, то ще трябва да предоставите и повече имоти за ипотекиране.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Размерът и срока за изплащането на кредита зависят от няколко фактора: какъв процент от цената на имота ще се финансира, пазарна оценка на ипотекирания имот, която се прави от оценител на банката,  доходите на желаещите такъв кредит.  С последния фактор банките имат различни изисквания. Те могат да ви отпуснат и кредит без доказване на доход, но при него лихвата ще е по-висока, тъй като това отново е гаранция за  банката.  Някои банки имат горна граница за отпускането на кредит, която често е до 300 хиляди лева.
За погасяването на кредита се договарят равни месечни вноски или по индивидуален план.  Усвояването на отпусканата сума най-често е безкасово, като парите се превеждат по сметка на продавача.

За щастие, ако не ви се занимава с цялото това обикаляне и документи, винаги можете да се възползвайте от онлайн кредит, който се предлага от редица лицензирани фирми за бързи кредити. При тях условията са същите, но процедурата е по-улеснена.  Ако това ви е първия кредит от фирмата, която сте решили да използвате, то лихвата и условията могат да бъдат доста по-леки. Освен това, политика на такива фирма  е да няма и такса за предсрочно погасяване на заема, дори и през първата година.

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!