От няколко години, редица учени в страната, общественици, дори и политици, говорят за сериозната демографска криза, която е надвиснала над България. Самото говорене дори е започнало да влиза в политическите платформи, но какво може да се промени, така че тази криза да започне да се разрешава чрез реални стъпки. Една възможна стъпка е реализацията и евентуално облекчение на плащанията при вземане на ипотечен кредит за млади семейства. 

Принципно, в България, с така действащото законодателство, младите семейства, могат да се ползват с различни данъчни облекчения ако ползват ипотечен кредит. Ако на името на един от членовете на младото семейство има записан ипотечен кредит, той може да намали паричното измерение на годишните данъчни основи с лихвените плащания по кредита за цялата година. Много млади български семейства се ползват от тази възможност и статистиката показва, че над 700 хиляди семейства в България са заявили чрез декларация (която се попълва до началото на месец май), чрез която са използвали възможността да се приспадне сумата от годишната има данъчна основа.

Тази услуга за облекчение свързана с ипотечния кредит, все пак се реализира при конкретни изисквания. Лицето трябва задължително да има граждански брак, трябва в тази година семейството да е ипотекирало само едно жилище, и лицето не трябва да е навършили тридесет и пет годишнината си по времето когато са сключили договора за ипотечен кредит. Иначе, ипотечен креди за млади семейства, може да бъде реализиран от всяко младо семейство в страната, което би искало и има възможността да се нанесе в ново жилище, в нов град, така че да разчита на свой собствен начин на живот. След като то избере конкретната оферта за ипотечен кредит, тогава вече, ако самото семейство отговаря на условията за облекченията, може да подаде декларацията и да се ползва от споменатата в текста услуга.

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!