(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Предварително трябва да сте запознати, че всяко отклонение от стандартните правила за получаване на ипотечен кредит, струва повече като лихвен процент и като стойност на самия кредит. Затова ипотечен кредит без трудов договор следва да се води като леко отклонение от нормата, което евентуално ще накара кредиторите да повишат цената на кредита.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Това не трябва да ви притеснява ако намерите предложение за ипотечен кредит, в което се изискват изрядни документите за собственост върху имота. Вие трябва да притежавате недвижим имот, който да се намира на много добро място за живеене, независимо дали къща или апартамент. Градът също е от значение за одобрението, тъй като ако се намира в благоприятна финансова и икономическа зона, банката или кредиторите ще могат да се ползва от тази възможност.


Заем с гаранция на недвижим имот

  • Сума: до 200 000 лева
  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа

Ипотечен кредит без да имате трудов договор може да се използва за нужди от най-различен характер. При положение, че имате нужда от закупуване на нещо голямо за дома или просто ремонт на жилището; може да искате да рефинансирате стари задължения към банка или да започнете собствен бизнес; може да искате да закупите друг имот,  в който да реализирате ваш проект и т.н. Опциите са много, но важно е да попаднете на оферта от банкова или небанкова кредитна институция, която ще одобри вашата кандидатура.

Оттук насетне, при одобрение, вие можете да се ползвате от преференциите на този вид кредит и да получите фиксирана лихва, която да осмисли кредита. В тези икономически времена, трудовият договор не винаги е гаранция за кредиторите, просто защото не всички трудови договори в България гарантират дългосрочност. Така кредиторите търсят други начини за обезпечение, които да са изгодни за тях. На вас като потребители остава да се възползвате от предложенията и офертите след като сте преценили възможния риск. Трябва да сте готови не само за предимствата на този кредит, но и за условията и задълженията, които ще имате за неговото изпълнение.

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!