(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Когато пишем статии, за нашите читатели, винаги се стремим да сме актуални и ги съветваме винаги да поглеждат на коя дата е писана дадена статия, която засяга толкова важни въпроси каквито са кредитите и отношенията с банките. Защото да се иска ипотечен кредит е едно, а друго е да се разбират тънкостите в неговата реализация, подробностите около лихвите, обезпечението и т.н. Всичко това е въпрос на висока финансова култура, която при малко повече желание от страна на всеки, може да бъде ако не постигната с магическа пръчка, то поне обогатена от споделена информация заложена в подобен род статии.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

С настоящите редове, ще запознаем потребителите с приетия окончателно през лятото на 2016 г., закон за ипотечните кредити. Според експертите по кредитиране, този закон е нов, но има малко новости. Все пак тези, които са вътре, са много важни и засягат неща, които биха улеснили потенциалните кредитополучатели. Според специалистите, това което се отличава в закона е таксата за предсрочно погасяване. Иначе казано, новият закон не позволява на кредитодателя да начислява такса, без значение размера на отпуснатия кредит. Преди тази уредба, банките си позволяваха да начисляват такси на суми на 147 000 лв. Банките кредитодатели няма да могат да налагат на кредитополучателите обезщетения или неустойки при предсрочното погасяване на кредита, при условие, че той е бил обслужен с най-малко с 12 погасителни вноски след усвояването на паричната сума.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

В новия закон за ипотечните кредити има и други допълнения, които си заслужава да бъдат отбелязани. Рекламите за ипотечни кредити с дребен шрифт и с подвеждаща информация отиват в историята. Всеки кредитор, който си позволи обратното ще бъде наказван според закона. При положение, че ипотечният кредит е свързан с кредитен посредник, самите посредници също ще бъдат вписвани в регистър в БНБ, с цел да се повиши тяхната отговорност.

За хората, които са решили да вземат ипотечен кредит, споделихме най-важната информация засягаща новия закон за ипотечни кредити. Също така ги предупредихме постоянно да се информират и да обновяват информацията си, за да са актуални със случващото се на пазара на кредити.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

krediti-sofia-varna

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!