Пари на заем срещу запис на заповед

Заемът срещу запис на заповед е тип заем, който се пулачава, когато потребителят е добре осведомен и съумее да попълни необходимите документи. Декларацията по същество включва писмено обещание, че клиентът се задължава да погаси финансовия си дълг в предварително посочения срок. С този вид заявление, титулярът се ангажира да спазва договорените в споразумението клаузи. Ако не ги спазва, то заемодателят има право да заведе дело срещу него. В допълнение, запис на заповед има силата на гаранция за банковите дружества да отпуснат заеми и ако няма важни пречки, кредиторите одобряват заявката и отпускат финансова подкрепа в необходимия размер.

Основни изисквания при заем срещу запис на заповед

За да стане валиден документът, той трябва да включва няколко елемента, които са описани в чл. 535 на Търговския Закон:

– Документът трябва да бъде с името „Запис на заповед“.

– Да гласи, че одобрената стойност ще бъде погасена в определения срок.

– Точно се описва размера на отпуснатия заем.

– На какво основание или с каква цел се отпускат финансовите средства. Погасяването трябва да бъде безусловно.

– Посочва се датата на падежа, т.е. кога трябва да се внасят вноските. Когато такава липсва, по подразбиране се счита датата на предявяването.

– Място на плащането. Ако изрично не е упоменато друго, мястото на издаване се приема за място на плащане, като това е всъщност местожителството на издателя.

– Името на лицето, което ще приема вноските.

– Дата и място на издаването. Ако не е упоменато, документът се приема издаден в мястото, вписано до името на издателя.

– Подпис на издателя. Без него документът запис на заповед не се приема за легитимен.

На база Търговския Закон, заявление, в което не са включени всички тези точки, няма юридическа стойност на запис на заповед и молбата за отпускане на заем, може да не бъде удовлетворена.

Кредит до 500 лв.
Кредит до 1000 лв.
Кредит до 2000 лв.
Кредит до 3000 лв.
Кредит до 5000 лв.
Кредит до 8000 лв.
4.7/5 - (4 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!