Търсите аванс?

1) сума, отпусната на подотчетно лице за изпълнение на някаква поръчка;

2) предплащане на трудово възнаграждение;

3) предплатена сума срещу бъдеща доставка, осигуряваща заангажиране на купувача в сделката, а също и за покриване на първоначалните разходи на производителя или доставчика;

4) краткосрочен банков заем, чието изплащане се извършва от бъдещи постъпления.