Можете ли да изтеглите кредит срещу граждански договор? Голяма част от банковите и кредитните институции  ви дават възможност да се възползване от услугата […]