Желаете кредит и мислите на варианта „Ипотека на селска къща“ !  Факт е, че ипитеничт заем или заема срещу залог на недвижим имот […]