ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ – сума, която застрахователят изплаща на застрахования за покриване на нанесени щети, посочени в застрахователния договор.

Намери подходящият кредит лесно и бързо!