ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА – документ в застрахователното дело, който се издава от застрахователя и съдържа условията на застра- хователния договор .

Намери подходящият кредит лесно и бързо!