Бяха публикувани  в държавен вестник  измененията и допълненията на „Закона за потребителския кредит“   Вижте повече информация за – Закона за потребителския кредит тук […]