Застраховката към кредит  Застраховката към кредита е често опция при сключването на договор за него. Какви са ползите ви от […]
Бързи заеми/ кредити за бременни Трябва Ви информация относно кредит по време на бременност? Интересува ви  дали можете да теглите […]
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ — еднократно или периодично плащана сума от застрахования на застрахователя, който е поел задъл- жение по сключен застрахователен […]
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ – сума, която застрахователят изплаща на застрахования за покриване на нанесени щети, посочени в застрахователния договор.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА – документ в застрахователното дело, който се издава от застрахователя и съдържа условията на застра- хователния договор .

Намери подходящият кредит лесно и бързо!