Кредити за фирми без история
Кредит за стартиращ бизнес
Европейско финансиране на стартиращ бизнес
Кредит за започване на бизнес

КредитиЗа развитието на силна и конкурентоспособна икономика, един от най-важните фактори е свързан с реализацията на кредити за фирми. Принципно фирмените кредити се различават от обикновените потребителски кредити и от ипотечните такива. В тази малка статия, не бихме могли да обхванем цялата информация, която засяга голямата категория фирмени кредити, но информацията, която следва да бъде изложена, може да се окаже полезна за хора с предприемачески дух, които биха искали да реализират своя бизнес идея, инициатива и т.н.

Принципно има кредити за фирми свързани с малкия и средния бизнес, и такива, които са свързани с големи корпорации. Банките, на базата на различни критерии, определят своите фирмени кредитни продукти и към кой тип клиент принадлежи конкретната фирма, според определенията и според информацията, която получават от фирмите кредитоискатели. Информацията засяга основните показатели свързани с фирмения оборот за една година, печалба реализирана в период от няколко години, активите и собствеността на фирмата, взаимоотношенията с банките на базата други кредити, задължения, кредитна история и др.

Startup компании също биха могли да се възползват от кредити за фирми и колкото по-бързо се създадат подходящи кредитни продукти в тази категория за тях, толкова повече възможности ще се дадат на младите компании в България да се развиват в конкурентно способна среда – много разпространена практика по света, особено за стартап фирми в IT сектора, електронния маркетинг и т.н.

В информацията, която засяга конкретно фирмените кредити, според предназначението им, те се реализират като кредити за оборотни средства – те финансират основната дейност на фирмите; или инвестиционни кредити, чрез които фирмите придобиват дълготрайни активи, свързани с конкретната им дейност. Обезпеченията по кредити за фирми също са различни: ипотека върху недвижим имот, залог върху съоръжения и материали на фирмата, стоки, машини и др; залог върху средства на фирмите, които са налични; поръчителство от платежоспособни лица с чиста кредитна история или от ЕТ; както и залог върху вземане.

Фирмите, които имат нужда от кредит, могат да се поинтересуват от кредитните продукти, които банките предлагат за тях и да направят своето проучване, кое предложение съответства на техния план на развитие. Останалото е въпрос на решение в правилната посока.

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!