(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Револвиращ кредит същност

Не се учудвайте, ако отидете в банка и ви предложат нещо, което не разбирате. Един такъв продукт е револвиращия кредит. В България той не е особено популярен и хората още не са свикнали с условията на този кредит.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Револвиращият кредит е вид кредит, при който имате определен финансов лимит. Вие можете да използвате парите по всяко време. Трябва обаче да ги връщате заедно с лихвите. Към него може да ви бъде издадена банкова карта, която да улесни използването на продукта.

Като всеки дени кредит и този има лихви и вие трябва да ги погасявате, заедно и със сумата, която сте използвали. В случая, че не сте използвали и стотинка за месеца от дадения лимит, то вие дължите такси, които се водят ангажимент и обикновено са посочени в договора.  Не забравяйте, че се начисляват такси за обслужване на сметката, такси за теглене и внасяне. Има и такса за отпускането на кредита, такса за попълване и разглеждане на документите, такса за одобрение.

Ако не покривате редовно месечните такси или пък не обслужвате сумата, която сте изтеглили, кредиторът може да блокира сметката и вие да не можете да използвате кредита повече.  В някои случаи могат да ви се начислят и наказателни такси, които са доста добре замаскирани в Общите условия на банката или договора. Ако пък сте решили да изплащате само минимума, то ще има огромни лихви. В този случай е по-добре да използвате потребителски или ипотечен кредит.

Кредитните консултанти съветват да четем всичко и ако имаме съмнения да питаме и да искаме да договорът да се промени. Неясните работи могат да бъдат използвани от недобри кредитори пред съда, а доказването на противното може да бъде много трудно, почти невъзможно. В тази ситуация винаги губещите сме ние, дори и да докажем противното, ние губим времето, нервите и средствата си.

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

5/5 - (3 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!