(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Потребителски заеми без обезпечение

Потребителски кредит без обезпечение можете да вземете за покупката на нова кола или ремонт на дома, или за каквото друго решите. При този вид кредити не е нужно да залагате имота си, за да гарантирате за погасителните вноски, които трябва да правите всеки месец. Размерът на кредита е до 25 хиляди и срока за връщане е до 5 години.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Съществува голямо разнообразие от необезпечени кредити, които могат да се вземат за различни неща. При тях не е нужно да сте собственик на апартамент, а дори и да сте – пак можете да вземете подобен заем.  Лихвата по заема се изчислява върху размера на кредита. Факторите, които оказват най-голяма влияние за одобрение са чистата кредитна история и добър рейтинг. Това означава да нямате непогасени вноски по други кредити и да сте изчистили всички задължения към банки.

Хората с лоша кредитна история могат да получат кредит, но това ще е доста трудно, освен това лихвата ще е висока.  По този начин банката се застрахова и е сигурна, че ще й върнете заема.

В България повече се използват така наречените бързи кредити. При тях взимате пари до няколко часа и трябва да ги върнете в рамките на месец. Ако искате такъв заем, вземете го от лицензирани фирми за тази услуга.

Видовете лихва върху необезпечен потребителски заем е фиксирана и променлива. При фиксираната всеки месец знаете колко трябва да внесете и можете да разпределите по-лесно заплатата си. Единственият недостатък е, че при благоприятно стечение на обстоятелствата не можете да я промените.

Ако кандидатствате по онлайн път, тогава използвайте кредитния калкулатор, за да изчислите месечните си вноски и да прецените по-добре дали можете да си позволите подобен разход.

Кредите, които са необезпечени и са с променлива лихва не са толкова срещани. При тях лихвите се променят през целия срок на договора.

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!