(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Оперативният лизинг представлява частично финансиране на определени инвестиции. Чрез финансовия лизинг изцяло се финансира инвестнцията. Посредством лизинга се предоставя реален капитал под наем или аренда за определен срок без прехвърляне на правата на собственост.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Лизингът е средносрочна или дългосрочна сделка със срок до 15 години по наемане на промишлено технологично оборудване. При рентинга обектът на договора след това е възможно да бъде обект на поредица от аналогични операции, а при лизинга срокът на договора се определя от реалния срок на използването на оборудването, което се предосгавя под наем.

— инициативата за сделката при лизинга е у арендатора, който избира обекта на сделките;

— след изтичане на срока арендните взаимотношения могат да се продължат при нови условия или клиенты да придобие имуществото по остатъчна стойност;

— арендодател е обикновено фирма (лизингова компания);

— арендните плащания се извършват периодично (ежемесечно, три- месечно и полугодишно), като тяхната сума е по-голяма от цената, по която активите могат да се закупят при обикновени търговски сделки.


.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

4.9/5 - (7 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!