Какво е онлайн кредитиране?

Онлайн кредитирането е бърз, гъвкав и популярен начин за усвояване на парични средства от легитимните фирми за краткосрочни заеми.

Размер на онлайн заемите

Всяко кредитно дружество определя различен минимален и максимален размер за средствата, които отпуска. Размерът на кредитните продукти до 100, 200, 300, 400 и 500 лева се счита за кредит до заплата и обикновено времето за връщане е от 1 седмица до 1 месец. В някои ситуации периодът може да бъде и от 1 до 6 месеца, по преценка на заемодателя.

Стойността на мини кредитите в размер 600, 700, 800 и 900 лв. е прието да се наричат краткосрочни кредити и са с погасителен период от 1 до 2 месеца, но в случаите, когато ес погасяват на вноски, времето може да бъде и до 1-2 години.

Кредитните продукти със средно голям размер са например от 1 000, 2 000, 3 000 и 5 000 лева. Те са най-често използваните финасови услуги и се погасяват на меечни вноски за срок, съобразен с нуждите на потребителите. Те се определят субективно за всеки отделен потребител.

Онлайн кредитиране в България

У нас се предлагат и финансира в размер над 5 000 лева или дори над 10 000 лева, но потребителя би трябвало да получава високи доходи и да може да ги докаже, за да удостовери, че ще може да ги погаси в уговорения срок. За финансови услуги на стойност над 10 000, 15 000 или 20 000 лева, част от фирмите за бързи кредити отпускат ипотечни кредити без доказване на доход.

Интерес представлява въпросът какво става с хората с лошо кредитно досие. На практика лошото ЦКР не означава, че човек няма право да тегли кредити от разстояние. В тези случаи, обаче, изборът е по-малък и се определя от условията на отделната фирма за онлайн заеми. Ако просрочията в кредитната история могат да бъдат обяснени с логични доводи, то фирмите са склонни да одобрят кандидатурата на такива хора. Кредитодателите знаят, че понякога на хората се случват независещи от тяхната воля събития и затова са склонни да им дадат шанс.

4.8/5 - (6 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!