Какво да избера – кредит в левове или кредит в евро?

КредитиКогато човек е изправен пред дилемата дали да изтегли заем в евро или лева, може да отчете ниските лихви на територията на ЕС, което означава, че има опасност от повишаването им в бъдеще. Лихвените нива на кредитите в европейска валута, имат отношение към основните лихвени проценти. Анализирайки състоянието на тези видове кредити в ретроспекция се вижда, че лихвите по кредити в левова и европейска валута са били с положителен спред в интервала 0.5-1.5%.

Икономическо положение в ЕС

На фона на икономическата нестабилност в Евросъюза и на база опасността от разразяване на кризата, може да се допусне, че лихвените нива ще останат ниски в дългосрочен аспект, за да се стимулира икономиката.

Същевременно може да се приеме и друг евентуален сценарий, при който, в случай, че икономическата криза в ЕС прогресира, е възможно да се нарасне рисковата надбавка, свързана с предлагането на заеми у нас и така да се оскъпят кредитните продукти.

Възможността да се стигне репатриране на парични средства от страна на централните банки допълнително засилва опасността от оскъпяване цените на кредитния ресурс.

Какъв е рискът при кредит в евро?

В заключение, рискът от връщане на предишното състояние на кредитния пазар за положителен лихвен спред между кредитите в евро е достатъчно висок, а плюсовете на заемите в българска валута са много по-незначителни.

4.7/5 - (4 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!