Кредити за чужденци в България
С темата за кредити за чуждестранни граждани навлизаме в една сложна територия, която все пак има своите основи и съществува като възможност за реализация на пазара на кредити. Не всички банки разполагат с такава оферта, но тези, които я предлагат, имат конкретни изисквания и ясна обосновка как и за кой този кредит е предназначен. Затова, ако сте изправени преди тази идея и искате да се сдобиете с имот в България, независимо че работите в чужбина, следващите редове може да са от полза.

kredit-sega
Много българи днес работят в чужбина, плащат данъците си в страните, в които работят, но това не значи, че не искат да се върнат в България или да инвестират средства за тяхното бъдеще в родната си страна. Един от начините е да закупят недвижим имот. За целта могат да намерят оферти за кредитни продукти за българи работещи в чужбина. За да се реализира една такава оферта, съответното лице трябва да отговори на изискванията на банката кредитор, която предоставя тази възможност.

Също така има и кредити за чуждестранни граждани, които искат да закупят недвижими имот в България, независимо че получават доходите си в чужбина. Законът не забранява чужди граждани да придобиват къщи или апартаменти в България, следователно, при желание на чужденец да закупи свое място за живеене чрез вземане на кредит, не следва той да има проблем.

Кредитния пазар в България, в условията на съвременната икономика, е достатъчно гъвкав. Това позволява изготвянето на индивидуални оферти от банки за отделните кредитоискатели, според това, от което имат нужда, според кредитната им история и според възможностите им за погасяване. Затова чужденци и българи, които работят в чужбина, които кандидатстват за кредити за чуждестранни граждани, трябва да направят своето проучване кои банки предлагат тази услуга и така да започнат преговори с тях, за така желаното закупуване на недвижим имот в България.

 krediti-sofia-varna