КредитиЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ – сума, която застрахователят изплаща на застрахования за покриване на нанесени щети, посочени в застрахователния договор.

[Button id=“1″]

Comments are closed