КредитиЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ — еднократно или периодично плащана сума от застрахования на застрахователя, който е поел задъл- жение по сключен застрахователен договор и е издал застрахователна полица.

[Button id=“1″]

Tags:

Comments are closed