ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ — еднократно или периодично плащана сума от застрахования на застрахователя, който е поел задъл- жение по сключен застрахователен договор и е издал застрахователна полица.

5/5 - (2 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!