(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Онлайн калкулаторът, с който се изчисляват по електронен път параметрите във връзка с ипотечните кредити за всеки отделен случай. Той представлява стандартна бланка, която се попълва дистанционно, за да могат гражданите да пресметнат колко точно ще бъдат техните разходи, когато изтеглят определен ипотечен заем от една финансова институция.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Вижте най-актуалните кредитни предложения тук:

.btg-button-1 { z-index: 999; width: 420px; height: 80px; position: relative; border-radius: 2px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #3e64d6; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 17px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-1:hover { color: #eaeaea; background: #004377; }

Един от най-важните приоритети на ипотечния онлайн калкулатор е, че той е създаден по начин, че да калкулира всички видове разходи, които придружават процедурата на изплащане на един заем.

За да стане кристално ясно, в тази публикация нека се вземе предвид изчисляването на годишния процент на разходите. Заемът може да е целеви за закупуване на нов дом. Той се определя индивидуално за всеки отделен клиент, като зависи от избора на кредитоискателя на даден вид ипотечен заем и сумата, за която ще кандидатства, неговия икономически статус (доходи и активи) и кредитната му история, като от всичко това заедно накрая зависи крайния резултат.

От тук следва, че условията за всеки потребител са различни и строго специфични. В тази връзка банковите дружества са по-снизходителни към хората с по-неблагоприятно материално положение и на тях могат да бъдат отпуснати отсрочки, докато с гражданите с по-висок доход са по-стриктни и от тях очакват да бъдат по-изрядни в погасяването на дълговете.

При всички случаи ипотечният калкулатор сумира лихвеният процент на месец, общата стойност на заема, погасителния период, вида на плана на погасяване и пр. Освен това, когато банката отпуска гратисен срок от определен период и промоционален лихвен процент, то и те влизат в калкулацията.

След това се изчисляват таксите, комисионните и застраховките. При различните банки те са различни и при различните институции различни дейности се облагат с такси или комисионни. Съществуват финансови компании, които не удържат такси, тъй като са с по-гъвкава политика. Други доставчици начисляват такси като първоначални, такива по подаване на заявление, обработка на документи, месечни управленски, годишни, годишни управленски и пр.

При ипотечните кредити понякога гражданите могат да бъдат облагани с такси за оценка на имущество, имуществени застраховки и застраховки живо, такси за разглеждане на заявленията, комисионни за обработка на документи и още много други.

Макар всичко това да изглежда сложно на пръв поглед, електронният калулатор за ипотечни кредити, автоматично взима предвид всички тези аспекти и ги изчислява за максимално улеснение и пестене време, усилия и трудности. Този онлайн инструмент обикновено се намира на официалния сайт на кредитните доставчици, които отпускат такива заеми и в зависимост от субективните фактори на всеки кредитоискател изчислява целия размер на кредита, който изглежда като годишен процент на сбора на кредита, неговите придружаващи го разходи като такси, комисионни, застраховки и лихви по неговото обслужване и управление.

.btg-button-2 { z-index: 999; width: 320px; height: 80px; position: relative; border-radius: 1px; border-style: none; border-color: #383838; border-width: 1px; color: #ffffff; background-color: #ffd51e; box-shadow: none; font-family: inherit; font-size: 21px; font-weight: normal; font-style: normal; -ms-transform: rotate(0deg); -webkit-transform: rotate(0deg); transform: rotate(0deg); text-align: center; cursor: pointer; } .btg-button-2:hover { color: #ffffff; background: #edb100; }

4.8/5 - (6 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!