zastrahotka-kreditЗастраховката към кредит 

Застраховката към кредита е често опция при сключването на договор за него. Какви са ползите ви от нея? Целта е да получите спокойствие както вие така и вашето семейство. А банката има допълнителна гаранция, че този кредит ще бъде върнат. При настъпване на определени важни събития като смърт или инвалидност застрахователя покрива кредита.

Застраховките са няколко вида и се предлагат от банките както към потребителски така и към ипотечен кредит – застраховка „Имот“, „Живот“, „Злополука“, „Безработица“ и други подобни.

Внимавайте обаче при уловките, които се крият при застрахователните договори.

  1. Много често срещано е банката да има групов застрахователен договор с определена застрахователна фирма или дружество. Банката ви предлага някаква застраховка като „Имот“ или „Живот“ например, но вие нямате достъп до договора за застраховане а само подписвате някаква декларация.
  2. Общите условия – там са посочени застраховката какво може да покрие и какво съответно не покрива. Например застраховката не покрива болничен за старо заболяване. Възможно е в последствие да настъпят промени в застрахователният договор и банката да не ви уведоми.
  3. Договора с един застраховател може и да се прекрати от банката и вие да не бъдете уведомени. Щом си плащате вноските вие имате застраховка. Това не важи обаче за така наречените бонус полици към кредита. Откажете ако ви предлагат такава и искайте нормална застрахователна полица.
  4. Закъснеете ли с плащането обикновено срока е над 30 дни застрахователната полица я губите. Обикновено се възобновява като започнете да плащате, обаче за периода, в който не сте плащали вие не сте и застрахован.
  5. При застраховка за безработица полицата не се изплаща при дисциплинарно уволнение или напускане по взаимно съгласие. Също така задължително е да се регистрирате в бюрото по труда.
  6. Ако имате застраховка за безработица или пък временна нетрудоспособност тя се покрива само 6 месеца от застрахователя а максимума е година.
  7. Има и период на изключване. Обикновено са първите три месеца след сключване на застраховката.
  8. Имате срок, в който трябва да уведомите един застраховател, че определено събитие е настъпило. Той е много кратък за това бързо трябва да си извадите документи като ТЕЛК, епикриза и прочее. За тези неща е нужно време а пропуснете ли срока вие губите застраховката.
  9. При ипотечни кредити има и имуществена застраховка за защити от природни бедствия, пожари и прочее за ипотекираният имот.

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!