(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА – документ в застрахователното дело, който се издава от застрахователя и съдържа условията на застра- хователния договор .

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!