Искате ли да знаете какъв таван имат повечето бързи кредити?

Таван на лихвите по бързите кредити

Размерът на лихвата за ползване на кредитни средства е законово ограничен. Средно компаниите за финансиране в България имат право да налагат таван. Парламентът реши таванът на бързите кредити да е равен на пет пъти от законния годишен лихвен процент.

Основното нещо е да не протакате връщането на кредита, защото за забавено плащане може да ви бъдат наложени санкции, което ще се отрази негативно на кредитната ви  история.

Максимална кредитна стойност

Бързите заеми са за малки заеми за кратки периоди от време. Максималният размер на сумите, отпускани от небанкови компании, предлагащи бързи онлайн кредити, не е достъпен за клиенти, които теглят за първи път. Те все още нямат ясен профил, така че, ако използвате тази услуга за първи път, тогава можете да получите необходимата сума само като се обадите на няколко компании наведнъж. Когато кандидатствате за следващия заем и вече сте били редовни в плащанията по първия заем, съответния заемодател ще ви даде възможност да увеличите размера на кредита.

Офертите на компаниите се различават значително, така че е добре да разгледате актуалните предложения на различните небанкови институции, преди да кандидатствате за бърз кредит. В момента на получаване, кредитополучателят трябва ясно да разбира своите права и задължения, да знае как се начисляват лихвите, както и кога и как да погасява дълга.

За удобство на потребителите повечето финансови компании имат специални кредитни калкулатори на своите уебсайтове. В съответните полета се въвеждат желаната сума на заема и срока на ползване на парите. След това системата автоматично изчислява разходите за обслужване на заема и предоставя размера на плащанията, като взема предвид лихвите и датата, до която всички пари трябва да бъдат изплатени.

За да получите финансова помощ чрез така наречените кредитни компании, можете да посетите офиса на компанията или да попълните заявление в уебсайта. Ако компанията се съгласи да ви сътрудничи, може да се договорите с неин представител за среща и превод на средствата в брой или да получите парите на банковата си сметка. Ако е необходимо, можете да изтегли необходимата сума в брой от касите на EasyPay.

4.6/5 - (5 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!