Може би, сме свидетели на мащабни рекламни кампании на фирми за бързи кредити, които ни заобикалят навсякъде в нашето ежедневие. Това се дължи на факта, че фирмите за бързи кредити се развиват добре и са полезни за хората. Може да сте сигурни, че това, което рекламират е точно така. Тази финансова ниша се разви значително през последното десетилетие и всички негативи бяха премахнати от държавата, която следи отблизо дейността на фирмите за бързи кредити.

Кредитният пазар на тези услуги се регулира на няколко нива, така че отпаднаха отрицателни неща като подвеждаща реклама, манипулативни тактики и спекулативни методи. Всички фирми, които изпълняват този вид търговска дейност се наблюдават освен от българските органи на реда, така и от ЕК, която е действащ орган на ЕС. Поради това, че краткосрочните кредити са онлайн услуга, ЕК постоянно следи за нарушения и сезира българските правораздавателни органи, когото регистрира нарушение на правата на гражданите.

Някои промени и в законодателството доведоха до това нещата в момента да са доста по-адаптирани към нуждите на хората.

Ето и помените, които доведоха до подема на новите фирми за онлайн кредити:

– Достъпни, гъвкави и улеснени финансови услуги, които осигуряват възможност на всеки човек сам да избере своя погасителен план, размера на месечната вноска и период на издължаване.

– Широк диапазон на предлаганите кредитни продукти – кредит до аванс, мини заем или кредит с по-висок размер, близък до този на банковите заеми.

– Улеснени и ускорени процедури, които превъзхождат тези на банките. Докато банките имат редица остарели изисквания, критерии и политики, то онлайн кредитите задоволяват потребността от спешна финансова помощ на всички групи от населението без да ги дискриминират по никакви принципи.

– Фирмите за бързи кредити се стараят да проявяват субективен подход към всеки отделен случай и да изградят лоялни отношения. Ситуациите, в които фирмите за бързи кредити помагат на хората в икономическо затруднение, са много. Банките по-скоро ще откажат на хора с проблеми договор за кредит, отколкото да им предложат помощта си.

– Сериозно предимство на фирмите е тяхната институционална легитимност като всяка фирма за онлайн заеми може да се провери дали е вписана в ЦКР към БНБ.

– Тъй като кредитния пазар на фирми е доста голям той позволява да сравнявате офертите на много фирми, за да изберете най-подходящата за вас.

4.4/5 - (9 votes)

Намери подходящият кредит лесно и бързо!