Кредит за започване на бизнес

Бизнес кредит Партньор на Societe Generale Експресбанк е отлично решение за юридически лица, които практикуват своята дейност на територията на България. Продуктът се използва за инвестиции или оборотни средства на микропредприятия.

Ако притежавате търговски предприятие с оборот до 3 000 000 и желаете да се развивате, то може да кандидатствате за този заем.

Основните характеристики са:

– Опростен и бърз процес по подаване на искането за бизнес кредит.

– Не се нуждаете от бизнес план или документи, с които да докажете за какво харчите средствата.

– Може да си осигурите спокойствие и комфорт, подписвайки животозастраховане от Сожелайф.

– Продуктът открива пред вас опция да осъществите с лекота развитието на вашия бизнес. За по-добър отговор на вашите нужди Банката предлага три типа заеми, на основата на Кредит Партньор.

  1. Фирмен заем Партньор за оборотни средства. Банката предоставя на всеки свой клиент индивидуална система за субсидия на необходимостта от финанси за оборот. Продуктът се съобразява със спецификата на фирмата ви.

Може да изтеглите заем с погасяване на равни месечни вноски или овърдрафт.

  1. Фирмен заем партньор за инвестиционни проекти. Societe Generale Експресбанк предоставя субсидии за инвестиции като закупуване/наемане на бизнес области като магазини, бизнес площи или складове.

Той се предлага в българска или европейска валута.

Максималният погасителен период е 10 г., като Банката предоставя опция за предоговоряне на всеки 12 месеца.

Гратисен срок до шест месеца и самоучастие поне 15 %.

  1. Фирмен заем Партньор за оборотни средства и инвестиционни проекти

Професионалистите от Банката осъзнават необходимостта на дружествата, които желаят да инвестират от оборотни средства, така че ви предоставят схема, която комбинира и двете опции. Ако изберете тази възможност ще хармонизирате дейността си с капиталовите си възможности не само за кратко, но и в перспектива.

При този продукт се изисква обезпечение. То може да бъде залог на материални активи, банков депозит, ипотекиране на имот или друг тип гаранция по споразумение с банкера ви.

Оцени

Намери подходящият кредит лесно и бързо!