Какво е застахователна премия?
06.03.2017  /  By:   /  Застраховки  /  No Comment

КредитиЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ — еднократно или периодично плащана сума от застрахования на застрахователя, който е поел задъл- жение по сключен застрахователен договор и е издал застрахова- телна полица.

About the Author :

Leave a reply